Nav

Hvad er et nav?

Navet er cykelhjulenes omdrejningspunkt. Din cykel har både fornav og bagnavn. Fælles for disse to navtyper er at funktionerne er det samme. De er centrum af fælgen og sikrer overførsel af rotationskraft fra cyklen til jorden. Den eneste forskel er at bagnavet har monteret tandhjul som er forbundet med kæden til kranken. Kun i særlige tilfælde gør dette sig gældende for forhjulet. I visse tilfælde indeholder bagnavet også en baghjulsmotor. Dette kan også gøre sig gældende for fornavet, men dette gør sig gældende for tohjulede cykler. I enkelte navtyper er der indbygget tromlebremser.

Hvad er fornav?

Fornavet er koblet til cyklens forgaffel, som forbinder forhjulet til cyklens styr og resten af stellet. Derfor har du mulighed for at dreje dit forhjul fra side til side.
Ladcykler har typisk to forhjul, og dermed også to fornav. På vores ladcykler er fornavene koblet til understellet hvor ladkassen er monteret. Læs mere om forgaffel her.

Hvad er bagnav?

Bagnavet er omdrejningspunktet for din cykels baghjul. Som på fornavet har bagnavet også en række eger der forbinder navet til fælgen. På bagnavet er der derudover monteret tandhjul, hvor kæden forbinder bagnavet med kranken, som gør at baghjulet kører rundt, når du træder i pedalerne.