Reklamation

Hvad gør du hvis du modtager et defekt produkt? Hvad er egentlig dækket af reklamationsretten? Hvordan indmelder du en fejl? I dette indlæg diskuterer vi reklamationsret, og hvad du kan få af hjælp hvis du modtager et fejlprodukt.

Hvad er reklamationsret?

Reklamationsret giver i følge købeloven dig som kunde rettighed til at modtage et funktionelt produkt. Det betyder at hvis du f.eks. modtager en cykel som ikke vil starte, har du rettighed til at få den repareret eller udskiftet, så den virker til fuld funktion.
 
Reklamationsret gælder i 2 år, fra da du modtog varen og dækker alle fejl, som var til stede, eller hvor årsagen til fejlen, var til stede, da du fik varen leveret. Reklamation kan dog ophøre, før reklamationsfristen er udløbet, hvis varen er ved naturlig brug slidt op inden fristens udløb. Dette betyder at sliddele såsom f.eks. lynlåse nogle gange ikke dækkes, grundet almen brugsslid.
 
Du kan læse mere om reklamationsret hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her.
du kan også læse mere om klagemuligheder og reperation her 

Hvad gør du hvis du modtager et defekt produkt?

Hvis du modtager en vare med en mangel eller en fejl skal du kontakte os hurtigst muligt. Det er vigtigt at du indenfor rimelig tid indmelder eventuelle fejl eller defekte produkter du har modtaget, da reklamation som sagt kun dækker fejl der var tilstede, eller hvor årsagen til fejlen, var til stede, da du fik varen.

Hvordan indmelder du en reklamation?

For at indmelde en reklamation hos os, bedes du udfylde vores kontaktformular og følge instruktionerne her.  Du er også altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.